Новопостъпила литература

За нуждите на педагогическата практика на студентите от направление Педагогика и Педагогика на обучението по… в библиотеката са получени учебници, учебни помагала, книги за учителя и други учебно-помощни издания от 1 до 12 клас. Заповядайте!