За нас

Библиотеката съществува от създаването на полувисшия Учителски институт, който с промяната по Закона за висше образование  вече е Филиал на Пловдивския университет. За времето от 1963 г. до днес тя е събрала солидна колекция от над 63 000 разнообразни по вид и съдържание библиотечни документи. В отговор на новите информационни и образователни потребности в нея са обособени работни места с компютри в локална мрежа, осигурени с бърз и качествен оптичен Интернет. Библиотечните компютри са част от мрежата на Пловдивския университет и това ги прави единствената точка за достъп до научните бази с данни по абонамент.