За нас

Библиотеката съществува от създаването на полувисшия Учителски институт. С промяната по Закона за висше образование институтът вече е Филиал на Пловдивския университет.За времето от 1963 г тя е събрала солидна колекция от над 60 000 разнообразни по вид и съдържание библиотечни документи. В отговор на новите информационни и образователни потребности в нея са обособени работни места с компютри в локална мрежа, осигурени с бърз и качествен Интернет. Библиотечните компютри са част от мрежата на Пловдивския университет и това ги прави единствената точка за достъп до научните бази с данни по абонамент.