ПРОБЕН ДОСТЪП ДО EBSCO

До 15 март 2017 г. от библиотеката имаме  достъп до най-голямата пълнотекстова академична база данни, съдържаща над 11 000 списания в пълен текст-  ACADEMIC SEARCH ULTIMATE .

Достъпът се осъществява на адрес:
http://search.ebscohost.com

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО УЕБИНАРА SCIENCEDIRECT

За всички, които пропуснаха уебинара “SCIENCEDIRECT – БАЗАТА ДАННИ, КОЯТО ПОДКРЕПЯ УЧEНИТЕ ВЪВ ВСЯКА ДИСЦИПЛИНА”.  Сега имате възможност да изгледате записа му на адрес:

https://attendee.gotowebinar.com/recording/viewRecording/2806111282834344706/8131953194020739588/slavena_shumarovaz@uni-plovdiv.bg
Въпроси и коментари – на адрес: toshkaborisova@gmail.com.

Новопостъпила литература

За нуждите на педагогическата практика на студентите от направление Педагогика и Педагогика на обучението по… в библиотеката са получени учебници, учебни помагала, книги за учителя и други учебно-помощни издания от 1 до 12 клас. Заповядайте!