ПРОБЕН ДОСТЪП ДО СПИСАНИЯ ОТ WILEY

Пробен достъп до електронните списания  от Wiley

От днес до 15 юли т.г. имаме достъп до пълната колекция от списания на  Wiley на адрес www.wileyonlinelibrary.com

Полезна информация може да бъде намерена в ръководството за потребители на адрес:

http://media.wiley.com/assets/7255/48/WileyOnlineLibraryQRG2014.pdf

Пробен достъп до пълната колекция от списания на Taylor and Francis

Институционалният пробен достъп до пълната колекция от списания на Taylor and Francis е отворен до 15.06.2016.

За достъп до колекцията от 1997 г. към настоящия момент, последвайте:

http://tandfonline.com

Той е организиран по IP разпознаване, което гарантира незабавно възможност за споделяне, запазване и разпечатване на пълния текст на всеки материал, включен в колекцията. 

Пробен достъп до пълната колекция СПИСАНИЯ НА КЕЙМБРИДЖ

За достъп до колекцията, активен за периода:

21 април 2016 г. – 15 юни 2016 г. последвайте: http://journals.cambridge.org

Той е организиран по IP разпознаване, което гарантира незабавно възможност за споделяне, запазване и разпечатване на пълния текст на всеки материал, включен в колекцията.

За повече информация, запознайте се с Quick User Guide.