АБОНАМЕНТ ЗА JSTOR

Уважаеми колеги,

Пловдивският университет има едногодишен абонамент за JSTOR. Достъпът до съдържанието на JSTOR е от адрес:

http://www.jstor.org

От лентата с менюта се избира Search или Browse.

JSTOR  (The Scholarly Journal Archive)  e пълнотекстова база от данни, съдържаща  електронни версии на рецензируеми англоезични научни списания на над 100 научни издателства. JSTOR е уникална по отношение на мащаба и съдържанието си. Базата данни съдържа документи от 1665 г. до наши дни.

JSTOR включва над 2600 водещи академични списания, разпределени в 24 колекции в областта на обществените науки, икономиката, бизнеса, хуманитарните науки, правото, науките за живота, екологията и ботаниката и др.

Достъпът до базата данни е без парола от компютрите в мрежата на Университета.

Достъпни са следните две колекции на JSTOR:

Arts & Sciences IV:

 • Law
 • Psychology
 • Public Policy & Administration
 • Business
 • Education

 

Arts & Sciences XV :

 • Jewish Studies
 • Mathematics
 • Language & Literature
 • History
 • Philosophy

 

 

ВРЕМЕНЕН ДОСТЪП ДО PROQUEST

От 12 март до 11 април 2018 г., Български информационен консорциум организира временен достъп до три колекции на ProQuest.

Те са:

 • ABI/INFORM Collection – съдържа около 8 хиляди пълнотекстови списания, дисертации, доклади и данни в областта на икономиката и бизнеса, разпределени в:
  • ABI/INFORM Dateline – трудно достъпни регионални пълнотекстови бизнес издания с информация и анализи за местни компании и пазари.
  • ABI/INFORM Global – пълнотекстови и анотирани документи с бизнес и финансови данни, тенденции, мениджърски техники, практики и теория, корпоративни стратегии и други
  • ABI/INFORM Trade and Industry – информация за компании, продукти, водещи фигури в бизнеса и тенденции.
 • Arts & Humanities Database – осигурява достъп до 570 списания по антропология, архитектура, изкуство, етнически изследвания, история, културология, лингвистика, литературознание, музика, социология, театър, фотография, философия и други, 510 от тях са с пълен текст.
 • Social Science Premium Collection – предлага достъп до пълнотекстови и анотирани списания, вестници, дисертации, издания от конференции и доклади в областта на антропологията, библиотечно-информационните науки, криминологията, образованието, лингвистиката, политическите и социални науки, психология, международни отношения и други.

Документите са на различни езици – английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски и други.

Вход от тук:

https://trials.proquest.com/trials/trialSummary.action?view=subject&trialBean.token=9H6XJCEY0XJJZFSEUHYR

От 12 март 2018 г. е възстановен достъпът до бази данни ScienceDirect и Scopus. Всички членове на академичната общност могат да търсят, да получават и изтеглят научна литература, както и да работят за проследяване  на резултатите от изследванията с помощта на двете бази данни.

Това е постигнато с интензивните усилия на Министерството на образованието и науката и Elsevier, чиято цел е да установят дългосрочно споразумение за партньорство, което да даде устойчив достъп на българските изследователи до научната информация.