Услуги

  • Заемане на библиотечни документи за дома.
  • Ползване на периодика, на учебна и справочна литература в читалните на библиотеката.
  • Достъп до съвременна компютърна техника и ползване на Интернет.
  • Достъп до абонаментни научни и наукометрични бази данни.
  • Science Direct
  • Scopus
  • Ebsco
  • Информационно и библиографско обслужване – чрез собствени информационни ресурси и ресурси на Университетска библиотека на Пловдивския университет.